Redaksjon

Det er styret i Rettspolitisk forening som er ansvarlig for kritiskjussbloggen. Kontakt oss på e-post: blogg@rpf.no.

Ved siden av å drive blogg jobber vi også rettspolitisk på andre måter, for eksempel ved å skrive høringsuttalelser, arrangere seminarer og debatter og å utgi tidsskriftet Kritisk Juss. Vi er engasjert i ulike rettsområder, men arbeider særlig med saker som rammer vanskeligstilte grupper. Les mer om Rettspolitisk forenings arbeid her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s