Tidsskriftet Kritisk Juss

Kritisk Juss er et tidsskrift som utgis av Rettspolitisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget. Tidsskriftet er tverrfaglig, og artiklene skal ta opp konkrete problemstillinger og bidra til en kritisk debatt. Kritisk Juss er særlig opptatt av svakerestiltes rettsstilling og rettsikkerhet i samfunnet. Les mer om Kritisk Juss her.

Abonnement er inkludert i medlemskap i Rettspolitisk forening, eller kan tegnes separat.

Kritisk Juss er åpent tilgjengelig via open access på Idunn.no.

Unknown

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s