Om bloggen

Denne bloggen ble opprettet med det formål å gi medlemmer i Rettspolitisk forening og andre personer en arena for å ytre sine meninger om juss og politikk. Tanken er at terskelen for å få publisert en mening på bloggen skal være lav, sitter du inne med tanker om det som skjer i jussens og politikkens verden, så vær gjerne med å bidra.

For å få publisert et blogginnlegg, må innlegges sendes i wordformat til blogg@rpf.no.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s